ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημοσίας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ίδρυση Μόνιμων και Προσωρινών Θέσεων) Νόμος του 1983 (58/1983)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ