ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων (Δημοσία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) (Απαγορευτικός) (Αρ. 1) Νόμος του 1986 (166/1986)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ