ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 (1/1991)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ