Προοίμιο

Επειδή υφίσταται ανάγκη να αποδοθεί τιμή σε όσους έχασαν άδικα τις ζωές τους εξαιτίας της τραγωδίας της 11ης Ιουλίου 2011, στη Ναυτική Βάση "Ευάγγελος Φλωράκης",

Επειδή πρέπει να παραμείνει ζωντανή η μνήμη των αδικοχαμένων εκείνων συμπατριωτών μας, που θέλοντας να εκπληρώσουν στο ακέραιο το καθήκον τους προς την πατρίδα και το δημόσιο συμφέρον παρέμειναν εκεί μέχρι το τραγικό τους τέλος και

Επειδή απαιτείται να τιμούμε και να θυμούμαστε αλλά και να αντλούμε παραδείγματα αυτοθυσίας αλλά και για να διατηρούμε την αναγκαία γνώση για το μέλλον.

 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Απόδοσης Τιμής σε Όσους Θυσιάστηκαν ως Αποτέλεσμα της Φονικής Έκρηξης της 11ης Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση "Ευάγγελος Φλωράκης" Νόμος 2011.

Καθιέρωση ημέρας μνήμης και απόδοσης τιμής

2. Για την έμπρακτη απόδοση τιμής σε όσους έχασαν άδικα τις ζωές τους ως αποτέλεσμα των θλιβερών γεγονότων της 11ης Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση "Ευάγγελος Φλωράκης", καθιερώνεται συγκεκριμένη ημερομηνία ως ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμής προς αυτούς που θυσιάστηκαν, με διάταγμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής

3. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, που καθιερώνεται με διάταγμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στα δημόσια σχολεία της Κύπρου ή αποδίδεται τιμή σε όσους αναφέρεται το άρθρο 2 πιο πάνω, με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο ήθελε καθοριστεί.