Παρακείμενα τροφεία

17. Όταν δύο ή περισσότερα οστρεοτροφεία που κατέχονται από διαφορετικούς εκδοχείς είναι παρακείμενα το ένα με το άλλο, και εγείρεται οποιαδήποτε διαδικασία κατά προσώπου για κλοπή οστρέων από οποιοδήποτε οστρεότοπο που δημιουργήθηκε βάσει διατάγματος που εκδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο αυτό, είναι επαρκές, κατά ισχυρισμό και απόδειξη της ιδιοκτησίας και νόμιμης κατοχής των κλαπέντων οστρέων, και του τόπου από τον οποίο κλάπηκαν, να ισχυριστεί και να αποδείξει κάποιος ότι αυτά αποτελούσαν ιδιοκτησία και βρίσκονταν στην νόμιμη κατοχή του ενός ή του άλλου των εκδοχέων αυτών, και ότι κλάπηκαν από το ένα ή από το άλλο παρακείμενο οστρεοτροφείο.