Εξουσία ανακοπής και έρευνας σκαφών

15. Λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων ή Τμήματος Αλιείας ή οποιοσδήποτε αξιωματικός που διοικεί ή είναι υπεύθυνος σε οποιοδήποτε σκάφος ή λέμβο του Ναυτικού της Αυτής Μεγαλειότητας δύναται, εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας, να ανακόπτει, επιβιβάζεται, και ερευνά οποιοδήποτε σκάφος που βρίσκεται να αλιεύει ή για το οποίο έχει εύλογες υποψίες ότι αλίευε ή ότι επρόκειτο να αλιεύσει σπόγγους εντός των υδάτων της Δημοκρατίας.

Λέμβος ή σκάφος χωρίς άδεια το οποίο βρίσκεται εντός των υδάτων της Κύπρου με σπόγγους επί αυτού οι οποίοι λήφθηκαν πρόσφατα, θεωρείται ότι διέπραξε αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού εκτός εάν και μέχρις ότου αποδειχθεί ότι οι σπόγγοι δεν λήφθηκαν πράγματι κατά παράβαση του Νόμου αυτού.