Δήλωση για σπόγγους που μεταφέρονται στη στεριά

14. Σπόγγοι που λαμβάνονται από οποιαδήποτε αδειούχα λέμβο εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας και μεταφέρονται στη στεριά δηλώνονται στο πλησιέστερο γραφείο του Τμήματος Τελωνείων ή Τμήματος Λιμένων ή Τμήματος Αλιείας ότι λήφθηκαν κατά τον τρόπο αυτό, και η ποσότητα και η αξία αυτών αναφέρονται στη δήλωση. Ελλείψει τέτοιας δήλωσης, οι σπόγγοι τεκμαίρονται, εάν δεν υπάρχει απόδειξη για το αντίθετο, ότι λήφθηκαν πέρα από τα χωρικά ύδατα και θα υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό.