Αδικήματα

10. Ο πλοίαρχος και κάθε μέλος του πληρώματος οποιασδήποτε λέμβου ή σκάφους επί του οποίου ή με τη βοήθεια του οποίου διαπράττεται αδίκημα, κατά παράβαση οποιωνδήποτε διατάξεων των τελευταίων τριών προηγούμενων άρθρων, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες, και το σκάφος ή η λέμβος επί της οποίας ή με τη βοήθεια της οποίας διαπράχτηκε το αδίκημα θα κατάσχεται μαζί με τα σύνεργα, ξάρτια και εξοπλισμό:

Νοείται ότι κανένα μέλος του πληρώματος οποιασδήποτε λέμβου ή σκάφους δεν είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Μέρους αυτού εξαιτίας μόνο ενέργειας που έγινε για υπακοή στον πλοίαρχο ή σε πρόσωπο υπεύθυνο της λέμβου ή του σκάφους.