ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(ΑΡΘΡΟ 7)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υπόσχομαι και δηλώνω επίσημα, ότι η μαρτυρία την οποία θα δώσω στο Τουρκικό Οικογενειακό Δικαστήριο θα είναι η αλήθεια, όλη η αλήθεια και μόνον η αλήθεια.