Δικαιώματα

9. Για οποιοδήποτε, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού όρκο ή διαβεβαίωση που δίνεται ή οποιαδήποτε ένορκη δήλωση που γίνεται ή δήλωση ή έγγραφο που καταρτίζεται κατά το χρόνο κατά τον οποίο δίνεται ο όρκος αυτός ή διαβεβαίωση ή γίνεται η ένορκη αυτή δήλωση ή δήλωση ή καταρτίζεται το έγγραφο αυτό, πληρώνεται δικαίωμα ίσο με το δικαίωμα που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του περί Χαρτοσήμων Νόμου για ένορκη δήλωση ή επίσημη γραπτή δήλωση εκτός αν προνοείται άλλως από Νόμο ή Διαδικαστικούς Κανονισμούς.