Η απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου να μην συγκρούεται με οποιοδήποτε Νόμο

5. Όταν οποιαδήποτε εργατική διαφορά που παραπέμφθηκε σε Διαιτητικό Δικαστήριο περιλαμβάνει ζητήματα ως προς μισθούς, ή ως προς ώρες εργασίας, ή άλλως πως ως προς τους όρους ή συνθήκες εργοδότησης ή που αφορούν την εργοδότηση τα οποία ρυθμίζονται από οποιοδήποτε Νόμο άλλο από τον Νόμο αυτό, το Διαιτητικό Δικαστήριο δεν εκδίδει απόφαση η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις του Νόμου εκείνου.