Δημοσίευση διαιτητικής απόφασης

6. Οποιαδήποτε απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο το συντομότερο δυνατό μεριμνά ώστε αυτή να δημοσιευτεί κατά τον τρόπο που αυτός νομίζει ορθό.