Δαπάνες βάσει του Νόμου αυτού αποτελούν χρέος οφειλόμενο προς την Κυβέρνηση

5. Όλες οι δαπάνες οι οποίες προκύπτουν βάσει του Νόμου αυτού ή με εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων των εξόδων συντήρησης των επιβατών μέχρις ότου σταλούν στον προορισμό τους, και όλων των αναγκαίων κλινοστρωμνών, προμηθειών και τροφίμων, καθίστανται χρέος οφειλόμενο προς την Κυβέρνηση της Κύπρου από τον ιδιοκτήτη, ναυλωτή και πλοίαρχο του πλοίου, και ανακτώνται από αυτούς ή από ένα ή περισσότερους από αυτούς με αγωγή του Γενικού Εισαγγελέα, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση άλλων οφειλών προς την Κυβέρνηση της Κύπρου.