Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να στείλει πίσω επιβάτες αν ο πλοίαρχος του πλοίου παραλείψει να το πράξει

4. Αν οποιοσδήποτε επιβάτης οποιουδήποτε επιβατικού πλοίου χωρίς δική του αμέλεια ή παράλειψη βρεθεί σε οποιοδήποτε λιμάνι ή μέρος της Κύπρου άλλο από αυτό για το οποίο το πλοίο αρχικά προοριζόταν, ή στο οποίο αυτός ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του δυνατόν να είχε συμβληθεί να αποβιβαστεί, το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτό για το σκοπό αυτό, δύναται να στείλει αυτόν στο σκοπούμενο προορισμό του, εκτός αν ο Κυβερνήτης του πλοίου εντός σαράντα οκτώ ωρών από την άφιξη του επιβάτη δώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο γραπτή ανάληψη υποχρέωσης ότι θα στείλει ή μεταφέρει αυτόν εντός έξι εβδομάδων μετά από αυτή στον αρχικό προορισμό του, και εκτός αν ο πλοίαρχος στείλει ή μεταφέρει αυτόν ανάλογα, εντός της περιόδου αυτής.