Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“επιβατικό πλοίο” σημαίνει θαλασσοπόρο πλοίο κάθε περιγραφής που μεταφέρει ένα ή περισσότερους επιβάτες κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ταξιδιού από οποιοδήποτε μέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας σε οποιοδήποτε άλλο μέρος.