Οι επιβάτες που στέλλονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής των ναύλων τους

8. Αν οποιοιδήποτε επιβάτες σταλούν στον προορισμό τους βάσει των διατάξεων του άρθρου 4, δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής των ναύλων τους ή αποζημίωσης για απώλεια ναύλου.