Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας να διαβάζεται στη θέση και αντί των λέξεων verghi Kimat

9. Οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, Νόμο, Διάταγμα, Προκήρυξη, Κανονισμό ή άλλη νομοθετική πράξη που ισχύει στη Δημοκρατία, ή σε οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο γενικά που χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε Τμήμα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας οι λέξεις "Verghi Kimat" ή "Verghi" συμβαίνουν να δηλώνουν αυτό που μέχρι τώρα ήταν γνωστό ως ο Verghi Kimat φόρος ιδιοκτησίας, βάσει αυτής της περιγραφής οι λέξεις "φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας" θα διαβάζονται στη θέση και αντί αυτών.