Πτώχευση διαχειριστή

85. Αν εκδοθεί διάταγμα παραλαβής εναντίον διαχειριστή η θέση του ως διαχειριστή κενώνεται.