Λογαριασμοί διαχειριστή. Πληρωμές

80. Ο διαχειριστής οφείλει να ανοίξει και να τηρεί κατάλληλα βιβλία λογαριασμών και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του ως διαχειριστή και θα προβαίνει στις πληρωμές, κατά τον καθορισμένο τρόπο.