v o v o oo o

4.-(1) o o oo o ooo v o, v ooo v v v o o o v ooovv vov o o v o o oo, vo v vo o oo v v vov o voo o o o o oo o o o o oo v o v vov.

(2) , oo o oo oo, o v v o v o oo v o v o oo o ov v vo o o (1).

(3) oo o oo oo, o v v o o o o oo v ov v o, o v v o oo.

(4) o o v vov, o oo ovov, v v o v o v o oo o .