ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 6 ΣΤ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 

Αριθμός Μητρώου................................................................................................................

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο/Η.................................................................................

ΑΠΟ..................................................................        ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ...........................................................................................................................

 

Λευκωσία,.............................   2006.

...................................

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Σφραγίδα)