ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[Άρθρο 6Γ (2) και 6Η (1)]

 

ΤΕΛΗ

Α. Τέλος εγγραφής                                                                       £ 50,00

Β. Τέλος ετήσιας συνδρομής                                                          £100,00

Γ. Τέλος έκδοσης αντίγραφου πιστοποιητικού εγγραφής                    £ 5,00

Δ. Τέλος έκδοσης/ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής                     £ 5,00