Διατάγματα

32Α. O Υπουργός δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί το Πρώτο Παράρτημα σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.