Μητρώο Εταιρειών Μελετών

6Α. Το Επιμελητήριο καταρτίζει και ακολούθως τηρεί, κατά τον καθορισμένο τρόπο και προϋποθέσεις, Μητρώο Εταιρειών Μελετών, στο οποίο δύνανται να εγγράφονται Εταιρείες Μελετών που προσφέρουν υπηρεσίες σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης.