Παγκύπριο Συνέδριο

9.-(1) Συνέρχεται παγκύπριο συνέδριο μία φορά το χρόνο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών, των Επαρχιακών Επιτροπών και του Κεντρικού Συμβουλίου.

(2) Οι αποφάσεις του παγκύπριου συνεδρίου δεσμεύουν όλα τα όργανα και τους αξιωματούχους της Ένωσης.