Παρεκκλίσεις

6.—(1) Με την προϋπόθεση ότι δε θίγεται η οδική ασφάλεια και για να μπορέσει να φτάσει σε μία κατάλληλη τοποθεσία στάθμευσης, οδηγός μπορεί να παρεκκλίνει από τον παρόντα Νόμο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των επιβατών, του φορτίου του ή του οχήματος του.

(2) Ο οδηγός αναφέρει στην καρτέλα του ταχογράφου ή στο πρόγραμμα υπηρεσίας τη φύση και το λόγο της παρέκκλισης.