Καταχώρηση θανάτου

20. Ο θάνατος κάθε προσώπου που αποθνήσκει στην Κύπρο καταχωρείται στα μητρώα του Ληξίαρχου της Επαρχίας. Οι λεπτομέρειες που καθορίστηκαν θα παρέχονται στο Ληξίαρχο στο έντυπο καταχώρησης θανάτων και θα περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν τον αποβιώσαντα, τον αρμόδιο πληροφοριοδότη, ιατρική πιστοποίηση του θανάτου, άδεια και βεβαίωση ταφής:

Νοείται ότι στην περίπτωση εύρεσης πτώματος και ελλείψει πληροφοριών σχετικά με την αιτία, το χρόνο θανάτου και την ταυτότητα του αποθανόντος, ο θάνατος καταχωρείται από τον Έπαρχο της Επαρχίας όπου βρέθηκε το πτώμα, μετά το πόρισμα Θανατικής Ανάκρισης.