Γέννηση παιδιού σε πλοίο ή αεροσκάφος.

19.—(1) Γέννηση παιδιού πάνω σε πλοίο ή αεροσκάφος που βρίσκεται νόμιμα μέσα στα χωρικά ύδατα ή στον εναέριο χώρο της Κύπρου καταχωρείται σε οποιαδήποτε Επαρχία αλλά το παιδί θεωρείται ότι γεννήθηκε στην Επαρχία στην οποία αποβιβάστηκε από το πλοίο ή το αεροσκάφος.

(2) Γέννηση παιδιού από αλλοδαπούς γονείς καταχωρείται στα μητρώα της οικείας Επαρχίας, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

(3) Με την καταχώριση γέννησης προσώπου το οποίο έχει την κυπριακή υπηκοότητα, το πρόσωπο αυτό εγγράφεται αυτόματα και στο μητρώο πολιτών της Δημοκρατίας.