Αρμόδιος πληροφοριοδότης

9. Σχετικά με τη γέννηση, αρμόδιος πληροφοριοδότης για την παροχή στο Ληξίαρχο των πληροφοριών που χρειάζονται και οι οποίες αναφέρονται στο παιδί και τους γονείς του είναι-

(α) Η μητέρα του παιδιού,

(β) ο πατέρας του παιδιού,

(γ) κάθε πρόσωπο που παρίσταται στη διαδικασία του τοκετού,

(δ) κάθε πρόσωπο που έχει την ευθύνη του παιδιού,

(ε) ο ιατρός ή η μαία, ή ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος Ιδρύματος ή οικίας όπου γεννήθηκε το παιδί.