Αρμόδιο πρόσωπο για παροχή πληροφοριών

10. Κάθε αρμόδιος πληροφοριοδότης οφείλει να παράσχει, εάν του ζητηθεί, όσο καλύτερα γνωρίζει και πιστεύει, προς τον Υπεύθυνο του Ιδρύματος στο οποίο γεννήθηκε το παιδί ή στον ιατρό ή τη μαία που διενήργησαν τη γέννηση του παιδιού ή στο Ληξίαρχο της Επαρχίας, τις απαραίτητες πληροφορίες που αναφέρονται στο παιδί και τους γονείς του και να υπογράφει το έντυπο καταχώρησης γεννήσεων.