Ακυρότητα διαβατηρίου/ ταξιδιωτικού εγγράφου

72. Οποιαδήποτε σκόπιμη αλλοίωση των αρχικών στοιχείων του διαβατηρίου/ ταξιδιωτικού εγγράφου και ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται στην ημερομηνία λήξης, ή η αλλοίωση της φωτογραφίας και των προσωπικών στοιχείων του κατόχου, συνεπάγεται ακυρότητα και αφαίρεση του ταξιδιωτικού εγγράφου.