Εκχώρηση εξουσιών

7.—(1) Οποιαδήποτε πράξη και οτιδήποτε απαιτείται από οποιοδήποτε νόμο να γίνει από, προς ή ενώπιον του Γενικού Ληξίαρχου, μπορεί να γίνει και από, προς ή ενώπιον Ληξίαρχου οποιασδήποτε Επαρχίας. Ο Γενικός Ληξίαρχος μπορεί για το σκοπό αυτό να εκχωρήσει τις εξουσίες του σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο πρόσωπο.

(2) Οποιαδήποτε πράξη και οτιδήποτε απαιτείται από οποιοδήποτε Νόμο να γίνει από, προς ή ενώπιον του Γενικού Ληξίαρχου, μπορεί να γίνει από, προς ή ενώπιον του Βοηθού Γενικού Ληξίαρχου.