Ληξίαρχος

4. Για κάθε Επαρχία Ληξίαρχος Γεννήσεων και Θανάτων είναι ο οικείος Έπαρχος.