Ληξιαρχεία

5.—(1) Το γραφείο του Γενικού Ληξίαρχου θα είναι γνωστό ως Γενικό Ληξιαρχείο και κάθε μέρος όπου φυλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα ή άλλως πως τα μητρώα ή έγγραφα από το Γενικό Ληξίαρχο, σύμφωνα με το Νόμο αυτό, θα λογίζεται ως τμήμα του Γενικού Ληξιαρχείου.

(2) Τα γραφεία των Ληξιάρχων θα είναι γνωστά ως Ληξιαρχεία της οικείας Επαρχίας.