Ψευδής παράσταση ή δήλωση για απόκτηση διαβατηρίου

74. Αν οποιοδήποτε πρόσωπο για σκοπούς απόκτησης διαβατηρίου προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση, ή σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση αναφορικά με ουσιαστική λεπτομέρεια τότε υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, αναφορικά με κάθε ένα από τα ποινικά αδικήματα, σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή/και στις δύο αυτές ποινές.