Παράλειψη πληροφοριοδότη να παράσχει τις δέουσες πληροφορίες

85. Όποιος-

(α) Είναι υπεύθυνος Ιδρύματος στο οποίο επεσυνέβηκε γέννηση, ή ο ιατρός ή η μαία που παρευρίσκετο σε γέννηση εκτός Ιδρύματος, αρνείται ή παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να παραδώσει στο Ληξίαρχο έντυπο καταχώρησης γέννησης που περιέχει τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία, που αφορούν τη γέννηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία από τη γέννηση, ή

(β) είναι υπεύθυνος Ιδρύματος στο οποίο επισυνέβηκε θάνατος ή είναι ιατρός που περιέθαλψε πρόσωπο κατά την τελευταία του ασθένεια, αρνείται ή παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να παραδώσει ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου στο οποίο να περιέχονται λεπτομέρειες αναφορικά με το θάνατο του προσώπου ή επιτρέπει την ταφή του πτώματος αυτού, ή

(γ) διεξάγει την ταφή αποβιώσαντος και αρνείται ή παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία, να παραδώσει στο Ληξίαρχο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ταφή το ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου σχετικά με τον αποβιώσαντα, ή

(δ) είναι αρμόδιος πληροφοριοδότης σύμφωνα με το Νόμο αυτό και ενώ καλείται να δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες που αναφέρονται στη γέννηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου αυτού, ή αφορούν σε θάνατο σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου αυτού, αρνείται ή παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες στο Ληξίαρχο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήψη της πιο πάνω ειδοποίησης,

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί και ταυτόχρονα το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τον πληροφοριοδότη να εκτελέσει το καθήκον που επιβάλλεται σ' αυτόν από το Νόμο αυτό.