Διασύνδεση υπό όρους καθοριζομένους από Επίτροπο

48. Ο Επίτροπος δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να διατάξει Οργανισμούς να διασυνδέσουν τα δίκτυά τους υπό όρους που καθορίζονται από αυτόν.