Έρευνα από Επίτροπο για τα τέλη διασύνδεσης

49. Ο Επίτροπος δύναται, εάν το θεωρεί λογικό, να διατάξει έρευνα για τα τέλη διασύνδεσης Οργανισμών ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτοί έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, και να εκδίδει τέτοια διατάγματα, όπως ήθελε θεωρήσει κατάλληλα.