Παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών

113. -(1) Το Κυπριακό Ταχυδρομείο ορίζεται διά του παρόντος, ως ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία.

(2) Ο Επίτροπος απαιτεί, πλην υπό περιστάσεις ή γεωγραφικές συνθήκες τις οποίες θεωρεί εξαιρετικές ότι το Κυπριακό Ταχυδρομείο ως ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, παρέχει καθολική υπηρεσία ταχυδρομικών υπηρεσιών παντού ανά την Κύπρο.

(3) Ο Επίτροπος πληροφορεί το κοινό αναφορικά με την ταυτότητα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και απαιτεί από τον τελευταίο να του παρέχει πληροφορίες σε σχέση με υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και διασφαλίζει ότι αυτός παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες που παρέχει.

(4) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ταυτότητα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.