Μητρώο

39. Ο Επίτροπος διατηρεί Μητρώο Αδειών που είναι διαθέσιμο για δημόσια επιθεώρηση.