Επιβολή χρεώσεων σε Οργανισμούς με σκοπό τη χρηματοδότηση καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας

71. Δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται χρεώσεις σε οποιοδήποτε Οργανισμό με σκοπό να βοηθηθεί η χρηματοδότηση οποιασδήποτε υποχρέωσης καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας εκτός εάν ο Επίτροπος αποφασίσει ότι επιτρέπεται να επιβληθούν τέτοιες χρεώσεις.