Διευκολύνσεις από Οργανισμούς με σημαντική ισχύ

78. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι Οργανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά παρέχουν τις πιο κάτω διευκολύνσεις:

(α) Αναγνώριση καλούσας γραμμής,

(β) διεπιλογή εισόδου,

(γ) προώθηση κλήσεων.