Τέλη άδειας

127. -(α) Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς τέλη αδειών και εγγραφής. Τέλος άδειας καθίσταται πληρωτέο κατά τη χορήγηση της άδειας, ενώ μετέπειτα καταβάλλονται τέλη άδειας ετησίως.

(β) Τα τέλη άδειας καθορίζονται ώστε να καλύπτουν το διοικητικό κόστος, που προκύπτει από την έκδοση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή της σχετικής άδειας.