Παράβαση ειδοποίησης αναστολής

31. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.