Απαγόρευση παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους

78. Όποιος κατέχει ή λειτουργεί παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους (slot machines), ή παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους (slot machines), είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.