Εξέταση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α

30. Κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει την άδεια, εκτός εάν έχει προηγουμένως εγκρίνει το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.