Έλεγχος συστήματος μηχανογράφησης

51. Ο αιτητής υποχρεούται να υποβάλει το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων ή το ήδη εγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης, για έλεγχο πριν το θέσει σε λειτουργία και το κόστος του ελέγχου επιβαρύνει τον ίδιο.