ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 1969 (40/1969)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ