ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί της Εξουσιοδότησης Λειτουργών για Έλεγχο και Επιθεώρηση Εισαγωγέων, Εμπόρων και Παραγωγών στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν Μέτρα Προστασίας του Εμπορίου Νόμος του 2004 (159(I)/2004)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ