Εξουσία συνεταίρου να δεσμεύει οίκο

8. Κάθε συνέταιρος είναι αντιπρόσωπος του οίκου και των άλλων συνεταίρων του για το σκοπό των εργασιών του συνεταιρισμού0 και οι πράξεις κάθε συνεταίρου ο οποίος διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που διεξάγεται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του είδους που διεξάγεται από τον οίκο του οποίου είναι μέλος, δεσμεύουν τον οίκο και τους συνέταιρους του, εκτός αν ο συνέταιρος που ενεργεί με τον τρόπο αυτό δεν έχει στην πραγματικότητα εξουσιοδότηση να ενεργεί για τον οίκο στο συγκεκριμένο θέμα, και το πρόσωπο με το οποίο συμβάλλεται είτε γνωρίζει ότι δεν έχει εξουσιοδότηση είτε δεν γνωρίζει είτε πιστεύει ότι αυτός είναι συνέταιρος.